Szanowni Państwo
 

 
W imieniu Pozrozumienia Samorządowego "Ziemia Ostrowska" składam serdeczne podziękowania wyborcom, którzy oddali głos na naszych kandydatów w wyborach samorządowych. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że obdarzyliście nas Państwo swoją życzliwością i ogromnym zaufaniem. Zdajemy sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności jaka na nas spoczywa, jednocześnie zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań, aby być gwarantem skuteczności w działaniu, wykorzystując nasze doświadczenie i sumienność.

W imieniu własnym i pozostałych Członków Stowarzyszenia serdecznie dziękuję za mądry wybór, który był akceptacją naszych otychczasowych działań. To poparcie jest dla nas zobowiązaniem do dalszej wytężonej pracy na rzecz społeczności miasta i powiatu.

Z wyrazami szacunku
Władysław Krzyżanowski

 

 
Porozumienie Samorządowe - Ziemia Ostrowska, nieprzerwanie od 1998 r., jest Komitetem Wyborczym, dla którego dobro społeczności lokalnej jest ponad interesami politycznymi.

Opowiadamy się za Samorządem bez kurateli politycznej, funkcjonującym wg zasad określonych w programie “Przejrzysta Polska”. Przedstawiciele “Ziemi Ostrowskiej”, niezaangażowani w układy polityczne, skuteczni we władzach samorządowych ubiegłych kadencji, uczciwi i otwarci do społeczeństwa są zdeterminowani wartości te pielęgnować w przyszłości.